Internet of Things

Uit intranet.amjk.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Internet of Things

Inleiding

Met Internet of Things - IOT - krijgen enorm veel apparaten (dingen) een verbinding met Internet en kunnen data gaan uitwisselen met andere apparaten en op afstand bestuurd worden.

Functionaliteit

IOT biedt veel mogelijkheden zoals:

 • medische toepassingen. Verzamelen van activiteiten, meten medische waarden en zelfs op afstand bewaken;
 • gericht sturen van onderhoud. Dordat systemen de status van het systeem en componenten bewaken kan gericht op onderhoud gestuurd worden.
 • aanpassen van gedrag van systemen door besturing op afstand;
 • smart watch en andere wearables om allerlei persoonlijke en medische gegevens te verzamelen;
 • autonome systemen, zoals auto's, die waar mogelijk ook gebruik kunnen maken van centrale krachtige computers.

Wat de apparaten gemeen hebben is dat ze veelal klein zijn en dus geen computer in de bekende vorm - maar wel een computer bevatten en metingen verrichten en deze gegevens delen met een centraal computersystemen.

Producten koppelen met Internet biedt mogelijkheden om gegevens te verzamelen bijvoorbeeld omtrent gebruik, omgevingsomstandigheden, onderhoudstoestand en status van het product. Daarnaast biedt besturing op afstand mogelijkheden om gedrag van het systeem aan te passen. Bijvoorbeeld bediening via Internet. Hierbij kan natuurlijk ook gebruik gemaakt worden van krachtige computersystemen en gegevens van andere systemen zodat het apparaat slimmer gedrag kan vertonen.

Architectuur

IOT Toepassingen bestaan typisch uit:

 • IOT apparaat met ingebouwd computer systeem. Zie ook embedded systems.
 • Een communicatievoorziening van het IOT apparaat met Internet. Dit kan onder meer via:
  • WiFi. WiFi biedt een bereik van 50 tot 100 meter over hoge bandbreedte. Het stroomverbruik is voor batterijgevoede IOT systemen te hoog.
  • Mobiele Data (zoals 4G, LTE)
  • LoRa
 • Een centraal systeem. Hier wordt data verzameld van meerdere IOT apparaten.
 • Bedieningscomputer
 • Mobiel apparaat en/of PC.

Toepassingen

Toepassingen:

 • Meetgegevens omtrent onderhoud, status en omgeving kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld gericht onderhoud uit te voeren, problemen pro-actief vast te stellen en uitvaltijden te minimaliseren;
 • Functionaliteit van het systeem automatiseren biedt mogelijkheden om complexe elektronica en/of mechanica uit te sparen.
 • Systemen op afstand besturen via Internet maakt bediening via smartphone mogelijk.
 • Slim gedrag toevoegen. Door centrale computers gegevens te laten verzamelen en berekeningen uit te laten voeren kan een apparaat veel meer functionaliteit bieden dan het als zelfstandig systeem kan. Centrale systemen zijn relatief goedkoop als kosten over veel gebruikers verdeeld kunnen worden.


Aandachtspunten

Een belangrijk aandachtspunt is informatiebeveiliging. Met het koppelen van apparaten op Internet ontstaat een beveiligingsrisico. Zo kunnen slecht ontworpen beveiligingsmechanismen en software fouten de deur open zetten voor hackers. Bovendien is het risico groot dat er nooit updates plaats vinden als systemen het niet automatisch doen. Recente bericht over gehackte auto's is niet waar je als leverancier op zit te wachten. Daarom is het van groot belang om direct bij de ontwikkeling aandacht te besteden aan veilig data transport; veilige toegang; automatische updates en bescherming tegen externe aanvallen.

Status van technologie (HypeFactor)

Internet of Things is nog volop in ontwikkeling. Er worden nieuwe toepassingen bedacht, beproefd en wel of niet succesvol bevonden. Er zijn diverse technieken in ontwikkeling om eenvoudige apparaten op een eenvoudige, goedkope en veilige manier te koppelen met een draadloos of mobiel netwerk. Mobiele netwerken zijn in toenemende mate gericht op data transport en het bieden van hoge bandbreedte door de invoering van 4G (LTE). En waarschijnlijk de komst van 5G over enkele jaren. Goedkope processors maken het mogelijk om apparaten tegen relatief lage kosten van een interne computer te voorzien.

Gerelateerde technologie:

Voor marketing ondersteunende technologie:

 • Big Data. Data van IOT systemen kan verzameld worden en geanalyseerd worden met Big Data technieken.
 • Informatiebeveiliging. Omdat IOT apparaten klein zijn, niet beheerd worden en energie efficient moeten zijn is er veelal geen of te weinig aandacht voor beveiliging van het apparaat.